معرفی مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی

استریولوژی به معنی استخراج مفاهیم سه بعدی از مقاطع است. این روش شاخه ای از ریاضیات کاربردی است که می تواند اطلاعاتی بر مبنای هندسه، ریاضیات و آمار از برش های بافتی تهیه کند. محاسبه حجم، سطح، طول و تعداد و فواصل فضایی از مهمترین متغیرهای مورد محاسبه در این علم می باشد. مثال های زیر می تواند روشنگر باشد:

1- آیا حجم تالاموس در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی با افراد عادی متفاوت است؟
2- مساحت آلوئول های ریه انسان برابر با زمین تنیس است. در زمان حملات شیمیایی و مواجهه فرد با آن، آیا این مساحت کاهش می یابد؟ در صورت درمان با یک داروی خاص، آیا مساحت افزایش می یابد؟
3- طول لوله های منی ساز بیضه پس از مصرف مواد نیروزا چقدر کاهش می یابد؟ پس از قطع مصرف آن آیا طول لوله ها به اندازه اول برمی گردند؟
4- کدام دارو می تواند حجم بافت فیبروز کلیوی ر ا در پی انسداد حالب کاهش دهد؟
5- آیا تعداد نورون های مغز یک جنین در صورت استفاده مادر از موبایل کاهش می یابد؟
6- آیا مصرف ویتامین E باعث جلوگیری از مرگ سلول های مغزی در پی استفاده از کوکائین می شود؟
7- آیا موقعیت فضایی آستروسیت ها نسبت به نورونها مرتبط با آن در طی اسکیزوفرنی تغییر می کند؟ آیا تعداد آنها ممکن است تغییر نکند؟ چگونه این فواصل محاسبه می شود؟
 
 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا