تماس با ما
مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی

آدرس :شیراز- خیابان زند- دانشکده پزشکی - ساختمان شماره 3- طبقه هشتم
کد پستی: 45794-71348                        
تلفن : 09170651381 - 09330424277
فاکس :
32304372-071 
پست الکترونیک : noora@sums.ac.ir
 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا