مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی، اولین مرکز در ايران است که از سال 1376به عنوان آزمایشگاه تحقیقات استریولوژی کار خود را در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز، در سال 1388 موافقت اصولی و در سال 1392 موافقت قطعی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت نمود.

Feature Slides

پیام تبریک رئیس مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی به مناسبت سال جدید1394-1-18

 سال 1394، سال همدلی و همزبانی ملت و دولت را به اعضای محترم هیات علمی مرکز، کارکنان و پژوهشگران گرامی و دانشجویان عزیز تبریک می گویم. سالی سرشار از موفقیت، سربلندی، معنویت و شادکامی را از ایزد منان برای همه ی شما خواستارم.

دکتر علی نورافشان