مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی، اولین مرکز در ايران است که از سال 1376به عنوان آزمایشگاه تحقیقات استریولوژی کار خود را در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز، در سال 1388 موافقت اصولی و در سال 1392 موافقت قطعی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت نمود.

Feature Slides

تمدید مهلت ارسال مقالات به دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی1394-12-22

به اطلاع کلیه ی اساتید محترم، دانشجویان و پژوهشگران گرامی می رساند که مهلت ارسال خلاصه مقالات به دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی تا 31 فروردین ماه 1395 تمدید شد. لازم به ذکر می باشد تاریخ فوق به هیج عنوان تمدید نخواهد شد، لذا در صورت تمایل به ارسال مقاله و یا شرکت در کارگاه ها و کنگره هر چه سریعتر اقدام نمایید. 

آدرس وب سایت کنگره: