مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی، اولین مرکز در ايران است که از سال 1376به عنوان آزمایشگاه تحقیقات استریولوژی کار خود را در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز، در سال 1388 موافقت اصولی و در سال 1392 موافقت قطعی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت نمود.

Feature Slides

برگزاری کارگاه استریولوژی از طرف مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی1395-1-14

مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی همزمان با برگزاری دومین کنگره کشوری مطالعات میکروسکوپی در تاریخ های 4 الی 6 خردادماه 1395 اقدام به برگزاری کارگاه های زیر نموده است. لذا از علاقه مندان جهت شرکت در این کارگاه ها دعوت می شود با مراجعه به وب سایت کنگره اقدام به ثبت نام نمایند. در ضمن به همراه داشتن لب تاپ جهت کارگاه استریولوژی و سه بعدی سازی الزامی می باشد و یادآور می شود ظرفیت هر کدام از کارگاه ها 20 نفر می باشد و اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند. 


1- محاسبه حجم به روش استریولوژی
سنجش حجم ساختارهای مختلف میکروسکوپی 
مثال:
  • حجم کورتکس مخ 
  • حجم گلومرول کلیه
  • حجم بافت همبند 
2- جداسازی جزایر لانگرهانس پانکراس و انجام تست تحمل گلوکز در حیوانات آزمایشگاهی  

3- آموزش سه بعدی سازی تصاویر بافتی توسط نرم افزار  
وب سایت کنگره: