فراخوان جذب یك نفر هیات علمی ضریب كا در رشته دكترای تخصصی علوم تشریح در مركز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی دانشگاه علوم پزشكی شیراز1393-11-23

نظر به اهداف مركز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی مبنی بر گسترش فعالیت های تحقیقاتی و بنا بر مصوبه كمیته 7 نفره جذب هیات علمی مراكز تحقیقاتی دانشگاه، این مركز در نظر دارد از میان دارندگان مدرك دكترای تخصصی (Ph.D)   علوم تشریح با دانش و تجریه در یكی از زمینه های آنالیز تصاویر، مورفومتری و استریولوژی یك نفر عضو هیات علمی ضریب كا جذب نماید.

داوطلبان می توانند درخواست كتبی، رزومه (CV) به همراه مستندات مربوطه و حداقل دو توصیه نامه علمی تا تاریخ 18 بهمن 1393 به آدرس زیر ارسال نمایند. لازم به توضیح است كه جذب به صورت ضریب كا است، مدت فعالیت به عنوان هیات علمی ضریب كا بستگی به مدت تعهدات داوطلب دارد و پس از اتمام تعهدات ضریب كا دانشگاه هیچ گونه تعهدی نسبت به تبدیل وضعیت به پیمانی ندارد. ضمنا لازمه انجام تعهدات به صورت هیات علمی ضریب كا، فعالیت علمی قابل قبول سالانه و رضایت مركز تحقیقات مورد نظر می باشد. همچنین افراد در حال تحصیل مجاز به شركت در این فراخوان نمی باشند

 

آدرس جهت ارسال مدارك: شیراز- خیابان زند- جنب داروخانه هلال احمر- ساختمان مركزی دانشگاه علوم پزشكی شیراز- طبقه هفتم- معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه- امور آموزشی و هیات علمی مراكز تحقیقاتی دانشگاه- صندوق پستی: 1978-71345

 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا