تقدیر از اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژِی1393-11-23

در روز پژوهش در تاریخ 27 آذرماه 93، دکتر علی نورافشان و سعید کربلایی دوست به عنوان پژوهشگران برتر دانشکده پزشکی معرفی شده و جوایزی دریافت نمودند. 


 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا