بازدید پروفسور Sidarta Ribeiro از مرکزتحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی1394-2-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه ایی با پروفسور Sidarta Ribeiro در تاریخ ششم اردیبهشت 1394در مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی بر گزار شد. ایشان سرپرست انستیتوی مغز در UFRN کشور برزیل می باشند. در این نشست که دکتر علی نورافشان، دکتر ترابی نامی، دکتر حسین بردبار، سعید کربلایی دوست و دکتر سینا صالحی در آن حضور داشتند، در مورد نحوه ی همکاری بین مراکز صحبت شد.

 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا