بازدید پروفسور Yehezkel Ben-Ari از مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژِی1394-10-16

دیدار صمیمانه ی پروفسور Yehezkel Ben-Ari با رئیس و اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پروفسور Yehezkel Ben-Ari  از جمله سرشناسان نوروساینس در طی سفر به ایران از کشور فرانسه با رئیس مرکز جناب آقای دکتر نورافشان و جمعی از اعضاء مرکز تحقیقات هیسومورفومتری و استریولوژی نشستی علمی برگزار نمودند. ایشان در مورد حیطه ی کارهای علمی انجام شده با اعضا مرکز به گفتگو پرداختند. در پایان، طرفین بر تبادلات کاری مشترک بین دانشگاهی و گروهی تاکید داشتند.  

 

 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا