تعداد: 21  |  صفحات:  1  2  3 

گشایش اولین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی
   
    1393-3-17
    ادامه ...

تمدید مهلت ارسال مقالات در اولین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
   
    1393-1-20
    ادامه ...

برگزاری اولین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی توسط مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
   
    1393-1-20
    ادامه ...

شرکت جمعی از اعضاء مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی در یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران
   
    1392-12-7
    ادامه ...

تجلیل از اعضا مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی در روز پژوهش
   
    1392-10-1
    ادامه ...

آيا مي دانيد ؟
   
    1392-8-21
    ادامه ...

اعضای جدید مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی معرفی شدند
   
    1392-8-19
    ادامه ...

برگزاری تورهای دانشجویی
   
    1392-8-1
    ادامه ...

برگزاری کارگاه و دوره های استریولوژی
   
    1392-6-4
    ادامه ...

تصویب قطعی مرکز
   
    1392-5-23
    ادامه ...

مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی
 در اسفند ماه 94

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا